All teas are available to stay or to-go, hot or iced.

If staying, we will provide you with everything needed for your own gongfu ceremony, including guidance, or will prepare the tea for you in the gongfu style.  

Green

Loashan

Zinyang Mao Xian

Five Penny

Wasencha Midori Sencha

Gyokuro Gokoma

Okumidori Kamairicha

White

Early Spring "Snow Buds"

Early Spring "Sun-Dried Buds"

2019 Man Gang Gu Shu Bai Cha Cake

2018 Fuding "Gong Mei" Cake

2014 "Chen Nian Shou Mei" Aged Cake

Fuding Shou Mei Mini Wafer

Sheng Pu-er
Sheng Pu-er

Snow Princess

FOrest Genie

2019 "Purple Pig" Wild Tree

2017 "Gu Shu Bai Cha"

2018 "Jingmai Mountain" Raw

2014 Loose Gong Ting Shu

2002 Gu Fo Aged Ripe

2019 "Ebullient Ripe-Raw" Blend

2019 "Ba Da Mountain"

Oolong

Traditional Tieguanyin

Qilan Wuyi

Jin Xuan

Farmer's Choice Baozhong

GABA

Samidori from Miyazaki

Meishan Jin Xuan Bug Bitten GABA

Qing Xin "Roselle Nectar" Red

Black

Laoshan

2018 "Drunk on Red w/Osmanthus" Cake

2020 Purple Buds Wild

Orchid Aroma Zhen Shan Xiao Zhong

Caffeine-Free

Nakazen Blended Herbal, Grandma

Crassicolumna